Hjem

 

 

Sabeels venner i Norge

Velkommen til Sabeels venner i Norge!

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.Vi inviterer deg med i nettverket; du får bladet Cornerstone (utgitt av Sabeel) og annen aktuell informasjon.  Pengene går til Sabeels arbeid i Norge og i Palestina og Israel.  Mer informasjon om medlemskap finnes her!

Bare verbal bekymring?


Fra våre palestinske venner får vi sterke bekymringsmeldinger for den planlagte annekteringen av Jordandalen og en rekke bosettinger, skriver styreleder Hans Morten Haugen i Dagen.


Denne er planlagt fra 1. juli, og verdenssamfunnet har en plikt til å respondere på en situasjon der makten definerer retten.


Norge og EU markerer uenighet, mens USA støtter den planlagte annekteringen. Spørsmålet er om Norge og EU ønsker å begrense seg til verbal bekymring, eller om det er mulig å se for seg ulike former for smarte sanksjoner. 


Se hele artikkelen HER

 

 SEMINARET "DE KRISTNE PALESTINERNE - HVA NÅ" på MF vitenskapelig høyskole 19. mars er AVLYST.


KOMMER TILBAKE OM EVENTUELL GJENOPPTAKELSE AV SEMINAR-IDEEN.Brev til norske politikere om annekteringen av Vestbredden


Dersom Stortinget ikke vedtar den foreslåtte merkeordningen av bosettingsprodukter, vil det tillate oss å holde frem med ulovlig økonomisk aktivitet. heter det i en uttalelse fra en rekke organisasjonsledere til norske politikere.


Dette vil både stride mot vedtatt utenrikspolitikk og aktivt motarbeide en reell fredsprosess, som Norge de siste tiårene har investert milliarder av kroner og enorm prestisje i. Hvis forslaget om en merkeordning blir nedstemt vil det og skille seg fra hvordan Norge møter denne typen folkerettsbrudd i andre deler av verden.


Se hele brevets ordlyd HER

Nyheter

 

 


© Copyright. All Rights Reserved.

SABEELS VENNER I NORGE


Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel. Gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, arbeider nettverket for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten. Arbeidet i Sabeel skjer i samarbeid mellom enkeltmennesker, og engasjerer menigheter, organisasjoner og politikere.

KONTAKT OSS

Kirkens Hus

Rådhusgata 1-3

0151 Oslo

Norge

Bankkonto  1254 62 34809

 

VIPPS  124704