Sabeel i Norge

Sabeel - Kairos Norge - bli med!

Hvem er Sabeel og Kairos Norge?

 

Sabeels venner i Norge er et nettverk som støtter palestinske kristne og organisasjonen Sabeel i Palestina og Israel, og gjennom teologisk studium, politisk debatt og offentlige, ikke-voldelige aksjoner, å arbeide for rettferdig fred i Palestina og Israel, med forankring i folkeretten.Vi er identifisert av Kirkemøtet som ressurs og samarbeidspartner for å vise solidaritet med palestinske kristne. Vi er med i Midtøstenforum i Norges Kristne Råd og i den norske planleggingen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

 

Vil du bli medlem?

 

Medlemmer i Sabeels venner i Norge mottar bladet Cornerstone tre ganger i året, og i tillegg annen aktuell informasjon.  De får også stemmerett på årsmøtet.

 

For å bli medlem, send en mail til cornerstone@sabeelnorge.org med ditt navn og adresse.  Årskontingent er kr. 250,- og kan betales til konto 1254 62 34809 (Cultura Bank), Sabeels venner i Norge, Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0152 Oslo.

VIPPS 124704

 

For mer info om Cornerstone eller adresseforandring, kontakt cornerstone@sabeelnorge.org.

 

Organisering av Sabeel i Norge

 

Styret i Sabeel-Karios-Norge valgt på årsmøtet mars 2022

 

Gro Wernø (leder)
Henrik Mohn
Lise Martinussen
Eilert Rostrup
Frøydis Indgjerdingen
Håvard Skjerdal

Guri Riksaasen (1. vara)
Kathrine Jensen (2.vara)

 


Cry for hope


Cry for hope - Gi oss håp - er ett opprop av Kairos Palestina og Kairos for Global Justice Coalition som utfordrer kirker og den enkelte kristne til å arbeide for en rettferdig fred, bekjempe anti-semittisme og legge press på israelske myndigheter.


Les hele dokumentet her og la deg engasjere!