Om Sabeel og Kairos

Om Sabeel og Kairos 

Det palestinske senteret ‘Sabeel’ (arabisk for ‘kilde’ og ‘vei’) er et ressurssenter for palestinske kristne som arbeider for en rettferdig fred i Midt-Østen, med særlig vekt på Bibelens universelle og inkluderende budskap om rettferdighet og forsoning.


Sabeel vokste fram tidlig på 1990-tallet for å styrke og myndiggjøre palestinske kristne og kirker til å gi tydelige vitnesbyrd, basert på Bibelens universelle rettferdighetsbudskap, og vissheten om at Gud tar de undertryktes parti.


Sabeel har programmer for prester, kvinner og ungdom, og deltar i religionsdialog med muslimer og jøder. Sabeel utgir bladet Cornerstone som du mottar som medlem i det norske nettverket.


Sabeel bygger ikke på en erstatningsteologi, men holder fast ved at Gud fortsetter å kalle det jødiske folk. Sabeel tar avstand fra ’Gudegitte rettigheter’ som forstås å sette til side menneskerettighetene. Sabeel arbeider på kort sikt for full avvikling av okkupasjonen og to likestilte stater, men ønsker på sikt en felles stat for både jøder og palestinere.


Kairos Palestine er en tverrkirkelig palestinsk bevegelse som har sitt utgangspunkt i Kairos-dokumentet. Dokumentet er et rop til verdenssamfunnet om hvordan kristne palestinere opplever livet under okkupasjonen, og det er et vitnesbyrd om deres tro, håp og vilje til å skape rettferdighet og fredelig sameksistens med alle
mennesker som bor i området. 


Kairos-dokumentet og Kairos-bevegelsen har kjærlighet som sin grunnholdning. De framhever alle palestineres rett og plikt til å ta
del i ikkevoldelig motstand mot den urettferdigheten som har rammet dem. I bønn og tro på Gud stiller de seg fremst i motstand og handling mot okkupasjon, og tar til  orde for en rettferdig fred:

“Our word is a cry of hope, with love, prayer and faith in God. We address it first of all to ourselves and then to all the churches and Christians in the world, asking them to stand against injustice and apartheid, urging them to work for a just peace.” 


For mer info, besøk Sabeels webside og/eller Kairos Palestine sin nettside.